מדיניות איכות 

נוהל אבטחת איכות של ביג או.ד.י. בע"מ הינו חלון הפעילות של החברה בתחום העשייה לקידום איכות המוצרים המשווקים, גשר להידוק היחסים המסחריים עם לקוחות החברה ובסיס לניתוח אפשרויות העבודה עם הגורמים הפוטנציאליים שהחברה יכולה לתת להם מענה לפניותיהם.

איכות=אמינות

מטרות:

ביג או.ד.י הנה חברה מוכרת ומבוקשת כספק תשתית אמין לאינסטלציה, פנאומטיקה, הידראוליקה, ציוד רפואי ומענה לכל פנייה מיוחדת של לקוחותיה להזמנות מיוחדות בתחומי ייבוא ושירותים אחרים.

שביעות רצון הלקוחות והאמון הניתן לחברה הוא יעד חשוב להשגה, והנהלת החברה רתומה לספק רמת שרות גבוהה, הבנת הנדרש לפתרון בעיות הלקוח.

השגת רמת איכות גבוהה למוצרי החברה תשפר את כושר התחרות במשק ותבסס את המסגרת כיעד עתידי בארץ וגם בחו"ל.

הגדרות:

ביג או. ד.י. מגדירה איכות עפ"י רמת האמינות של הפתרונות ללקוח, כדלקמן:

 • הבנת הצרכים של הלקוח, ומתן פתרון בר קיימה.
 • מציאת דרכים לשיפור התפיסה המסחרית, או פתרונות ייחודיים טכניים וטכנולוגיים המעלה את רמת אמינות המוצר ללקוח.
 • התאמת המוצר והשירות לרצון וצרכי הלקוחות להתקין פעם אחת ו"לשכוח". 
 • הבנת פניית הלקוחות "ותפיסת" מעבר האינפורמציה מהלקוח.
 • עמידה במפרטים, או לחליפין העברת אינפורמציה תחליפית ללקוח, אספקה במועד הנדרש הרצוי ללקוח אריזת המוצרים נידרש ע"י הלקוח, מוצרים שהלקוח לא יצרך להחליף. 
 • אספקה לפי הכמויות הנדרשות ובזמן מינימלי, הענות לבקשות הלקוח עם אפס החזרות.
 • מחירים סבירים ותחרותיים, ופריסת תשלומים.

הוראות:

להשגת המטרות לעיל יש לייצג אך ורק ספקים עם רמת אמינות גבוהה, ברמת המוצרים וברמת השירות/תמיכה. יש לשפר את כל ההליכים הקשורים באיכות המוצרים ולצמצם למינימום את הליקויים ותלונות הלקוח. יש להרחיב את תחקור הלקוחות בכל הקשור לצורכיהם, ולהעביר את מירב האינפורמציה הנדרשת על גבי ההזמנות.

יעדים אלה יכולים להיות מושגים רק בעזרת מאמץ משותף של כל העובדים בכל רמות העיסוק.

הפעולות העיקריות להשגת היעדים הן:

 • הגברת פיקוח על קבלת הוצאת הסחורה.
 • ניתוח ממצאי בחינה לצורך איתור ותיקון מוצר לא מתאים.
 • הפעלת תהליך של פעולה מתקנת למניעת הישנות תקלות באיכות מכל סוג שהוא.
 • תכנון איכות.
 • הפעלת תהליך של פעולה מתקנת למניעת הישנות תקלות באיכות מכל סוג שהוא.
 • כל פעולות החברה תתנהלנה על פי מערכת נהלים רשמית אשר יכתבו בהתאמה  לדרישות ISO9001:2015

פעילות מסודרת כזו, מבטיחה מערכת בקרה מלאה על תהליכי העבודה בכל השלבים ותמנע חריגות ופגמים. הנהלת החברה מחייבת ליישם את מערכת הנהלים ולתמוך בכל העוסקים באיכות במגמה להשיג את המטרות שלעיל. ההנהלה תפעיל מערכת הדרכה מסודרת שמטרתה לעדכן את עובדים ומנהלי החברה בנעשה בארץ ובעולם בתחום שיפור שיטות ושיפור האיכות בתחומי הפעילות של החברה.

העובד היחיד וצוות העובדים הם המפתח העיקרי להצלחת החברה.

ההנהלה שמה דגש על טיפוח הפרט והצוות ותפעיל לשם כך:

 • מערכת הדרכה והשתלמויות מתאימה
 • גישה תומכת לפיתוח רוח צוות
 • שיפור מתמיד בתנאי העבודה
 • שיתוף עובדים במידע ובהחלטות

אחריות מיוחדת ליישום הנהלים מוטלת על המנהלים בחברה, כל אחד בתחום אחריותו הארגונית, תוך שיתוף פעולה על מנהלים אחרים ומחלקות אחרות בחברה.

על המנהלים לתת דוגמא אישית ולהדריך את עובדיהם בכל הקשור בתהיליכי עבודה ולנהלים. כל אחד מהעובדים חייב להכיר ולהבין את מדיניות האיכות של החברה ואת הנהלים הקשרים והמנחים את עבודתו. לשם כך תופעל מערכת הסברה והדרכה מתאימה.

הנהלת החברה מחויבת לתת לעובדיה את כל האמצעים הנדרשים לצורך ביצוע תהליכי הבחינה ומימוש יעדי האיכות שהוגדרו. הנהלת החברה תפיץ ותפרסם את מדיניות האיכות בקרב כל עובדי המפעל.